Бранка Башић - "Бранка трио": Зајди, зајди; Ђул девојче