top of page

ВИДЕО ЗАПИСИ У СЛУЖБИ УНАПРЕЂЕЊА ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

Живот изван матичне земље, било да је реч о Србима у земљама региона или о дијаспори, често доноси и осиромашење нашег речничког фонда и неразумевање неких речи и израза на метерњем језику. Отуда понекад и њихово погрешно коришћење и стављање у неодговарајући контекст.

У циљу унапређења језичке културе и комуникације на матерњем језику, покренули смо серију краћих, едукативних видео записа "Светионик", у којима објашњавамо значење, смисао и контекст појединих специфичних речи, израза и језичких конструкција.

Десетоминутне епизоде "Светионика" у којима ћемо се, такође, бавити и правилном комуникацијом на српском језику, можете пратити на истоименом Фејсбук профилу, на профилу Српских недељних новина или на нашем интернет сајту. Овом приликом предлажемо вам да погледате прве три епозоде из овог видео серијала.


1. НАСТАВАК:


2. НАСТАВАК:


3. НАСТАВАК:

bottom of page