ВИДЕО: Представљање публикације "Барањске свеске" у Матици српској