top of page

ВИДЕО: Стари српски рукописи из Мађарске

Велики је број старих српских рукописа који су похрањени у депоима европских музеја, архива и библиотека. Током 2011/12. године вршена су истраживања у Мађарској, и то у библиотекама у Секешфехервару (Стони Београд) Медини, Шарошпатаку, Дебрецину, Будимпешти и у Црквено-уметничкој збирци у Сентандреји, као најзначајнијој.


О значају рукописног наслеђа и открићима комисије научника сазнаћете више у емисији „Српски рукописи из Мађарске", Редакције за науку РТС-а. Емисију употпуњују инсерти из серије „Ризница српског културног блага - Сентандреја" из 1978. године, у којој је говорио и историчар уметности, академик Дејан Медаковић (1922-2008).



Σχόλια


bottom of page