top of page

"ВРЕМЕПЛОВ" ПОНОВО У СНН-у

Свесни чињенице да култура сећања у српском народу, нажалост, све више бива потиснута процесом глобализације и борбом за личну егзистенцију на дневном нивоу, редакција "Српских недељних новина" је одлучила да на странице нашег листа врати и садржајно прошири рубрику "Времеплов". Њен циљ је да се подсетимо да српска историја, наука, култура, уметност и државност имају своје дубоке корене, које смо склони да својим (не)чињењем, свесно или несвесно минимизирамо, заборављамо, а неретко и сасецамо. Надамо се да ће чешће подсећање на годишњице знаменитих личности и важних догађаја из наше прошлости, допринети ишчезавању таквих наших навика.


bottom of page