top of page

ИЗАШАО ЈЕ 11. ОВОГОДИШЊИ БРОЈ!

Актуелне одлуке мађарске владе, донете у циљу спречавања ширења епидемије вируса корона, утицале су на то да организовани друштвени живот српске заједнице у Мађарској, буде практично замрзнут, након што је и током већег дела прошле године из истих разлога било уочљиво одсуство културних и осталих друштвених активности. Ипак, редакција Српских недељних новина и у условима отежане непосредне комуникације, привременог затварања многих институција и отказивања традиционалних програма, проналази начине да одржи континуитет излажења листа, што за ово време ни у једном тренутку није било доведено у питање. Ове недеље припремили смо и објавили 12. овгодишњи број српског недељника у Мађарској. СНН - ВЕЋ 30 ГОДИНА СА ВАМА!


bottom of page