top of page

ИЗ НАШЕ ФОТО-АРХИВЕ: Породица проте Душана Вујичића


Породица некадашњег будим-пештанског пароха Душана Ву-јичића, после венчања њего-вог сина, преводиоца, писца и познатог културног посленика Стојана и снахе Маријете.


На фотографији је, у улози девера, и други протин син, етномузиколог Тихомир Вуји-чић (седи).bottom of page