top of page

Из новог броја: Интервју са проф. др Радом Станаревић

Проф. др Рада Станаревић је међу ретким истраживачима који се континуирано и студиозно баве српском писаном речју у Мађарској. Повод за интервју са њом, који смо објавили у новом броју нашег листа, јесте њена монографија „Романи и приче Предрага Степановића".bottom of page