top of page

Конкурс за доделу стипендија за школску 2022/2023. годину

Министарство просвете Србије, у оквиру својих надлежности, расписује Конкурс за доделу стипендија у оквиру пројекта „Србија за Србе из региона“ за школску 2022/2023. годину.


Стипендија у оквиру Пројекта стипендирањa припадника српске националне заједнице из држава у региону учесница Пројекта обухвата:


  • бесплатну припремну наставу српског језика интензиван курс српског језика након доласка у Републику Србију);

  • бесплатнo школовање на основним академским и струковним студијама, специјалистичким струковним студијама, мастер академским и струковним студијама;

  • специјалистичким академским или докторским студијама;

  • стипендију у износу од 15.000 динара месечно;

  • бесплатну услугу смештаја и исхране у установама студентског стандарда у складу са смештајним капацитетима;

  • добровољно здравствено осигурање за стипендисте до 26. године старости;

  • бесплатну боравишну визу;

  • бесплатно признавање средњошколских диплома;

  • бесплатно признавање високошколских диплома.

Стипендија у износу од 15.000 динара месечно омогућава да се покрију трошкови градског превоза, уџбеника и радних материјала у току студија.

Водећи политику добросуседства и отворености ка равноправној сарадњи са свим земљама у региону, Република Србија трајно је заинтересована да се српска национална заједница у суседним државама слободно развија. У складу са Стратегијом очувања и јачања односа матичне државе и дијаспоре, као и матичне државе и Срба у региону , израђен је Пројекат „Србија за Србе из региона” којим је предвиђена додела стипендија за младе припаднике српске националне заједнице из држава у региону.

Под синтагмом „Срби из региона”, у складу са Законом о дијаспори и Србима у региону, подразумевају се припадници српског народа који живе у Републици Словенији, Републици Хрватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Републици Северној Македонији, Румунији, Републици Албанији и Мађарској. Активном и одговорном националном политиком према припадницима српског народа у државама региона, Република Србија чува њихов идентитет – језик, културу, веру, традицију и обичаје.

(Детаљније на интернет страници Министарства просвете Србије)

bottom of page