top of page

КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО БЛАГАЈНИКАКанцеларија ССМ (Ул. Микше Фалка бр 3, 1055 Будимпешта) расписује конкурс за пријем у радни однос једне особе у пуном радном времену.

- Опис позиције: благајник - статус јавног (државног) службеника

- Опис посла: припрема налога за плаћање и обављање трансакција, вођење благајне, вођење аналитичких евиденција, фактурисање итд.

- Исплата личног дохотка и премија врши се према Закону о државним службеницима број CXCIX из 2011. године.

- Знање српског језика није услов, али представља предност.

- Пријаве за посао кандидати могу слати на следеће адресе електронске поште:

ssm@t-online.hu ; szoo.intezmenyei@gmail.com

bottom of page