top of page

Нови облици сарадње Срба у региону

У Новом Саду je потписан споразум о пословно-техничкој сарадњи између Конференције српских националних организација из земаља региона и Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, саопштила је та институција на свом сајту.Како је објавио Фонд за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону, споразум о сарадњи са Конференцијом српских националних организација из земаља региона, потписали су Душко Ћутило, директор Фонда, Љубомир Алексов, председник Скупштине Конференције и др Момчило Вуксановић, председник њеног Управног одбора.


Потписивањем овог споразума предвиђено је проширење и унапређење сарадње на више нивоа са организацијама Срба у региону. Конференција српских националних организација окупља најзначајније националне организације из домицилних држава региона – Мађарске, Румуније, Хрватске, Републике Српске, Србије, Македоније, Албаније и Црне Горе, каже се у саопштењу Фонда, објављеном на сајту те институције.

bottom of page