top of page

Новости из Школе креативног писања и комуникација "Теодор Павловић"

У Школи креативног писања и комуникација "Теодор Павловић", коју у Будимпешти организује уредништво "Српских недељних новина", јуче је било речи о томе како разликовати и како написати стандардни, репортерски и репортерско-коментаторски извештај.Све три новинарске форме су веома често заступљене у писаним и електронским медијима, али су такође присутне и у пословном свету, у ситуацијама када о неком догађају или појави треба известити надређене, односно надлежне.


На једном од часова, говорили смо и о потреби стицања и развијања културе писања, без обзира да ли писаном речју намеравамо да се бавимо професионално или пак желимо да у одређеном правцу усмеримо свој дар за писано изражавање, који многи од нас поседују, а често га нису ни свесни.


Овај вид едукације, који воде чланови уредништва нашег листа, др Драган Јаковљевић и Драгана Меселџија, биће настављен следеће суботе, такође у просторијама будимпештанског Културног центра "Српски венац".

bottom of page