top of page

Ове недеље излази 48. број СНН-а!

Нови, 48. овогодишњи број српског гласила у Мађарској је управо у штампи. Јер: казано одлети - написано остаје! Ваш СНН!


bottom of page