top of page

Ове недеље из штампе излази 32. овогодишњи број СНН-а!

Чланови редакције српског писаног гласила у Мађарској су и током летњих месеци на својим радним задацима, а један од резултата њиховог свакодневног труда је данашњи улазак у штампу 32. овогодишњег броја "Српских недељних новина".


Јер, само записано остаје!


Comentários


bottom of page