top of page

Ове недеље из штампе излази 34. овогодишњи број СНН-а!

Редакција српског писаног гласила у Мађарској је за вас припремила и управо послала у штампу 34. овогодишњи број "Српских недељних новина", са мноштвом актуелних садржаја.


Јер, само записано остаје!


bottom of page