top of page

Ове недеље из штампе излази 35. овогодишњи број СНН-а!

Редакција српског писаног гласила у Мађарској за вас је припремила и управо послала у штампу 35. овогодишњи број "Српских недељних новина", са мноштвом актуелних садржаја. Јер, само записано остаје!


bottom of page