top of page

СНН ЕДУКАЦИЈА: Вишљи или виши; Милицин или Миличин; строжији или строжи?

Српски језик јесте веома комплексан и препун правила, али правопис је веома битно знати, како у писаној тако и у вербалној комуникацији. Све чешће на интернету наилазимо на текстове препуне правописних грешака. Kако не бисте били међу онима који носе етикету “неписмен”, пратите нашу сталну рубрику КАКО СЕ ПИШЕ.Вишљи или виши?

Kомпаратив придева висок је виши, а суперлатив гласи највиши.


Небитно или не битно?

Не се пише спојено са придевима: неограничен, неодговоран, небитан, неописив, неважан, неважећи, неваљао, невероватан, невесела, невидљив, неозбиљан, неплаћен, непознат, неписмен, недоследан, нерасположена, незанимљива, незабораван, незамислив, незгодан, незрео, неизвестан, нејасан, нелогичан, немиран, немогућ, необразложен, нерадни.


Милицин или Миличин?

Kод оваквих присвојних придева врши се палатализација. Исправни облици су Миличин, Славичин, Радичин, никако Милицин, Славицин, Радицин.


Немогу или не могу?

Речца НЕ пише се одвојено од глагола, осим код облика: нисам, нећу, немој, немам.


Строжији или строжи?

Исправан облик је строжи.


Уствари или у ствари?

Пише се одвојено, једини исправан облик је у ствари.

bottom of page