top of page

СНН ЕДУКАЦИЈА: Најчешће правописне грешке

Све чешће на интернету наилазимо на текстове препуне правописних грешака. Kако не бисте били међу онима који носе етикету “неписмен” или "полуписмен", пратите нашу сталну рубрику КАКО СЕ ПИШЕ.Извинити (се) или извинути (се)?

Глагол извинити (се) значи замолити за опроштење и мења се: извиним (се), извиниш (се), извини (се), извините (се), извине (се), извинио сам (се), извинила сам (се), извинио се. Глагол извинути значи ишчашити, уганути и мења се: извинеш, извине, извинемо, извинете, извину.


Станбени или стамбени?

По гласовној промени једначење сугласника по месту изговора, сонант Н испред двоусненог Б прелази у двоуснено М: прехрамбени, стамбени, зелембаћ, симбол, бомбона, бомбоњера.


Надприродна или натприродна?

Звучно д испред безвучног п прешло је у свој безвучни пар т једначећи се са њим по звучности: натприродан, натприродна, натприродно, натприродни, натприродне, натприродна.


Свакодневница или свакодневица

Правилно употребљена реч је свакодневица.

bottom of page