top of page

СНН ЧИТАНКА: Звучно издање романа Иве Андрића "Омер-паша Латас"

Рукопис овог романа остао је у Андрићевој заоставштини, али писац није назначио редослед поглавља, па су приређивачи, од засебних прича, руководећи се хронолошким начелом када је реч о историјском слоју грађе и унутрашњом логиком психолошког развоја ликова, саставили прозну целину.تعليقات


bottom of page