Српски Ковин: КУД „Табан“ и Оркестар „Зора“ на прослави Велике Госпојине