top of page

Стипендије за мастер студије пољопривреде у Мађарској

Министарство пољопривреде Мађарске понудило је стипендије српским држављанима за академску 2023/2024. годину, на енглеском језику.

Kако је објавило Министарство просвете, у питању су два мастер програма из области пољопривреде, на енглеском језику. Рок за пријаву је 28. фебруар, а детаљи конкурса су објављени на сајту Министарства просвете Србије. Пријављивање се врши тако што се сва документација, заједно са пријавним, формуларом шаље имејлом. Студије се организују на: Hungarian University of Agriculture and Life Sciences. Сви поднети документи морају бити на енглеском језику. Одговорност подносиоца је да осигура да документи буду прописно преведени и оверени од стране надлежне установе.

Yorumlar


bottom of page