top of page

УПОЗНАЈТЕ МАНАСТИР ТУМАНЕ КОД ГОЛУПЦА

Ма­на­стир Ту­мане на­ла­зи се де­вет ки­ло­ме­та­ра од Го­луп­ца, у под­нож­ју Го­лу­бач­ких пла­ни­на, окру­жен шу­мом, на ле­вој оба­ли Ту­ман­ске ре­ке, што са­мој све­ти­њи да­је по­себ­ну ле­по­ту. Ма­на­стир се у тур­ским по­пи­си­ма пр­ви пут по­ми­ње 1572–1573. го­ди­не, а у њему се и данас чувају мошти двојице светитеља: Преподобног Зосима Синаита и Преподобниг Јакова Новог.bottom of page