top of page

Усавршавање просветара из Батање и матице "на даљину"

Већ дуги низ година просветари батањске двојезичне Српске основне школе и забавишта практикују стручна усавршавања на српском језику, у сарадњи са колегама из матичне земље. Овога пута, тај вид едукације организован је путем интернета.Годинама уназад, Батањци су позивали у своју школу стручњаке из Србије, како би унапредили своје знање и наставу обогатили искуствима стеченим кроз различите облике стручног усавршавања на матерњем језику. Неколико пута су успеле да им се придруже и друге колеге из српских школа у Мађарској. Потреба за оваквим видом едукације увек постоји, па су крајем децембра прошле године три педагога из ове установе учестовала на „онлајн” семинару, под називом „Дидактичке игрице за децу паметнице”. Преко апликације ЗООМ слушали су семинар у трајању од 8 сати.


Циљ овог семинара је било стицање знања о унапређивању квалитета учења код деце, путем ручно израђених дидактичких материјала, као и упознавање са карактеристикама ових материјала и уочавање могућности њихове самосталне израде. У првом делу семинара, педагози: Сања Ковачевић, Габриела Недучин Болдог и Станислава Ђенеш Екбауер, упознале су се са дидактичким играма и материјалима. Друга тема су биле: компетенције у коришћењу дидактичких игара и дидактичких материјала, као и њихова примена уз помоћ ручно израђених дидактичких материјала у пракси.


За децу предшколског и нижег школског узраста, игра има изузетну вредност. Игра је њихов „посао“, она је за њих озбиљан облик образовања. Потребу и жељу за игром код деце треба користити и усмерити на решавање одређених образовних проблема. Усмеравањем игре, организовањем живота деце у игри, утичемо на све аспекте развоја дететове личности: осећања, свесност, вољу и понашање. У игри дете стиче нова знања и вештине. Дидактичке игре имају за циљ решавање специфичних проблема, истовремено показују и образовни и развојни утицај игара.


Последњи део семинара протекао је у радионицама. Сви педагози су добили задатак да израде три дидактичка материјала: табле за развој фине моторике и практичних вештина, дидактички материјал за развој логичко-математичког мишљења и дидактички материјал за богаћење дечјег свезнања. Презентовали су своје нове игре и самим тим поделили са осталим члановима своје идеје, а заузврат прихватили њихове.


Новонастала ситуација није спречила наше педагоде да на зимском распусту стекну нова знања, која ће, свакако, применити у својој будућој пракси. Овај семинар је акредитован само у Србији, код Министарства просвете РС. Нашим педагозима неће бити признати бодови, али су стекли адекватно усавршавање на матерњем језику, а то искуство ће већ на наредном састанку актива српског језика пренети својим колегама.


bottom of page