top of page

Ускоро у СНН-у: Серија чланака о стваралаштву др Петра Милошевића (1952-2021)

Поводом смрти др Петра Милошевића, у наредном броју "Српских недељних новина" започињемо објављивање новог фељтона, који ће обухватити серију анализа његових књижевних дела, из пера наших стручних сарадника.


У неколико првих наставака овог фељтона, др Драган Јаковљевић са Универзитета ЕЛТЕ у Будимпешти, на коме је деценијама предавао и др Милошевић, у оквиру свог научног истраживања анализирао је паралелизам слободе и неслободе у стваралаштву овог писца, с посебним акцентом на роман "Лондон Помаз".


Уследиће затим серије написа наших стручних сарадница, проф. др Данице Аћимовић и проф. Славице Зељковић, које су се такође годинама бавиле књижевним стваралаштвом др Петра Милошевића.

bottom of page