top of page

Успешно реализован издавачки пројекат "Српских недељних новина"

Редакција Српских недељних новина успешно је реализовала пројекат објављивања серије специјалних додатака, уз финансијску помоћ Владе Мађарске - Уреда премијера и Фондације "Бетлен Габор".


Српске недељне новине су серију од 16 специјалних додатака објавиле у оквиру 8 својих редовних бројева, током 2019. године и то следећим редоследом:


- Број 36 од 5. септембра 2019. године

Два специјална додатка:

1. Сатирична прича

2. Светионик


- Број 38 од 19. септембра 2019. године

Два специјална додатка:

1. Књижевност

2. Наш језик


- Број 40 од 3. октобра 2019. године

Два специјална додатка:

1. Светионик

2. Наш језик


- Број 42 од 17. октобра 2019. године

Два специјална додатка:

1. Ходочашћа

2. Ведра страна света


- Број 44 од 31. октобра 2019. године

Два специјална додатка:

1. Анализа

2. Ходочашћа


- Број 46 од 14. новембра 2019. године

Два специјална додатка:

1. Здрав живот

2. Ходочашћа


- Број 48 од 29. новембра 2019. године

Два специјална додатка:

1. Мемоари

2. Књижевност


- Број 50 од 19. децембра 2019. године

Два специјална додатка:

1. Ведра страна света

2. Духовност

Пројекат Српских недељних новина је финансиран на основу конкурса број: NEMZ-KUL-19-1068, средствима Владе Мађарске - Уреда премијера и Фондације "Бетлен Габор".bottom of page