top of page

У Мађарској нагло повећан број тражилаца пасоша

Надлежни кажу да је након избијања рата у Украјини, у Мађарској четири пута повећан број захтева за продужење или издавање пасоша.Подаци Министарства унутрашњих послова који су достављени новинском порталу Неп-сава, говоре о нагло повећаном инетересовању грађана за путне исправе. Примера ради, у 2019. години, пре избијања ковида 19, било у просеку 1.500 до 2.000 захтева за издавање пасоша дневно. Касније, током пандемије, тај број је опао на 1.200-1.500. Након што је крајем године донета уредба Владе у којој се наводи да документи којима је истекао рок важења могу да их користе до краја јуна, дневни број захтева порастао је на 2.200-2.300.


Непсава пише да је, на пример, у понедељак 28. фебруара, петог дана руско-укра-јинског рата, поднето чак 9.800 пријава за пасоше и да се дневно предаје између 8 и 10 хиљада молби.


Како је саопштено из Одељења за комуникације Министарства унутрашњих послова, не очекују се кашњења у обради захтева за пасоше, јер та служба има довољно капа-цитета за издавање докумената.

Comments


bottom of page