top of page

ФОТО-ГАЛЕРИЈА: Супруге српских владара

Династија Обреновић (фотографије из прве колоне):

1. Љубица Обреновић (супруг - кнез Милош Обреновић)

2. Јулија Обреновић (супруг - кнез Михаило Обреновић)

3. Наталија Обреновић (супруг - кнез/краљ Милан Обреновић)

4. Драга Обреновић (супруг - краљ Александар Обреновић)


Династија Kарађорђевић (фотографије из друге колоне)::

1. Јелена Петроваћ (супруг - вожд Ђорђе Петровић - Kарађорђе)

2. Персида Kарађорђевић (супруг - кнез Александар Kарађорђевић)

3. Зорка Kарађорђевић (супруг - краљ Петар Kарађорђевић)

4. Марија Kарађорђевић (супруг - краљ Александар Kарађорђевић)
bottom of page